Selamat Datang

Selasa, 8 Disember 2009

Perkara Yang membatalkan Syahadahtain


4. Menumpukan segala ketaatan kepada selain daripada Allah dengan cara yang tidak disukainya.

Makna ' Laailahaillallah' ialah tidak ada yang dipatuhi selain kepada Allah. Taat yang disukai atau diiginkan oleh Allah supaya kita lakukan ialah taat kepada Rasulnya kerana apabila kita taat kepada Rasul bererti kita mentaati Allah.

Allah berfirman yang mafhumnya,

'Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudaian.'(An-Nisa: 59)

Taat kepada pemimpin atau kerajaan adalah selagi mereka itu menjalankan Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Apabila mereka terpesung maka tidak lagi boleh diikuti kerana mengikut perintah pemimpin yang terpesung dari al-kitab dan assunnah adalah maksiat (durhaka) kepada Allah. Taat kepada pemerintah itu disyaratkan ia hendaklah dari golongan orang-orang yang beriman dan orang yang kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul ketika berselisih pendapat.

Dalam hadis ada menerangkan ' Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Pencipta makhluk(Tuhan)' dan dalam hadis lain disebut ' Sesungguhnya taat itu ialah dalam perkara maaruf (yang tidak bercanggah dengan syarak)'.

Di dalam menumpukan ketaatan hendaklah semata-mata kepada Allah sahaja dan tidak kerana kepentingan diri, dorongan syaitan, sifat-sifat kesesatan,kekafiran,fasik, melampau, kelalaian, keturunan dan kempen-kempen ke jalan thaghut.

Firman Allah yang mafhumnya,

'Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya' (Al-Jaatsuah:23)

'Dan jika kamu menuruti kebanyakkan orang-orang yang dimuka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.'(Al-An'aam:116)

'Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi ini dan tidak mengadakan kebaikan'(As-Syura:151-152)

Sesiapa yang mencurahkan taat setia kepada golongan-go;ongan seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran itu sebagai Tuhan yang dipujanya atau diagung-agungkannya maka kafirlah ia.

Firman Allah yang mafhumnya,

' Sesungguhnya orang yang kembali kebelakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah (orang-orang yahudi): kami akan mematuhi dalam beberapa urusan, sedangkan Allah mengetahui rahsia mereka.'(Muhammad:25-26)

Tanda taatkan Allah ialah taatkan Rasulnya kerana kita tidak mengenal Allah melainkan dengan jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah. Maksud taat kepada Rasul ialah menghidupkan sunnahnya. Sesiapa yang menetang sunnahnya maka ia kafir. Sekiranya ia akui benar Sunnah Rasul tetapi ia melanggar perintahnya adalah fasik.

Khamis, 3 Disember 2009

PENYUSUNAN PERJUANGAN


Sistem khilafah Islamiyah yang jatuh pada 1924 telah mengwujudkan satu usaha untuk mengembalikan semula kegemilangan empayar Islam. Usaha-usaha ini perlu dilakukan dengan tersusun dan teratur secara rapi oleh ahli-ahli gerakan Islam. Oleh itu berlakulah penyusunan gerakkerja dengan mewujudkan jemaah Islam dari serata dunia oleh alim ulama. Usaha yang dilakukan dengan menyusun semula kekuatan oleh umat Islam supaya ia menjadi benteng yang dapat mempertahankan kesucian Islam daripada dirobek oleh musuh-musuh.

Maka bagi gerakan Islam, kerja-kerja yang dilakukan hendaklah dibuat dengan bersungguh-sungguh dan diolah dalam semua bentuk persiapan. Allah telah memerintahkan kita untuk mempersiapkan segala kekuatan yang ada dalam menghadapi musuh-musuh Islam.

Firman Allah yang mafhumnya,
'Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya apa saja yang kmu nafkahkan pada jalan Allah nescaya akan dibalasinya dengan cukup kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya'.(Al-Anfal:8)

Justeru itu, usaha membina kekuatan dan menampakkan kehebatan islam hendaklah dilakukan secara sistematik, terancang dan berterusan. Semua usaha ini hendaklah dilakukan di semua peringkat samada peringkat kepimpinan atau diperingkat akar umbi. Gabungan usaha tersebut yang berstu tenaga akan meninggikan lagi syiar Islam.

Perkara ini pernah disebut oleh seorang tokoh Islam yang ternama iaitu Syeikh Hasan Hudaibi dngan katanya" Tegakkanlah Islam dalam diri kamu nescaya Islam akan tegak di bumi kamu".

Rabu, 2 Disember 2009

Perkara Yang membatalkan Syahadahtain


4. Mengubal undang-undang mengikut kemahuan manusia dan bukannya mengikut ketentuan Allah yang mana perbuatan itu melawan Allah kerana Allah jualah yang mempunyai hak menentukan undang-undang bagi kehidupan manusia-halal haram, perundangan, kehakiman, amar nahi.

Firman Allah swt yang mafhumnya,
' Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah (mematuhi ajaran-ajaran mereka).'(At-taubah: 31).

Termasuklah dalam maksud ini ialah sistem demokrasi kerana dasar undang-undang oleh wakil-wakil rakyat dalam parlimen yang sifatnya sebagai perwakilan daripada rakyat dalam satu-satu negara dan atas dasar kemahuan dan fikiran mereka semata-mata. Manakala keputusan penggubalan undang-undang itu terletak ditangan majoriti ahli parlimen itu. ini bermakna hak membuat undang-undang itu datangnya dari manusia. Itulah sebabnya di katakan syirik.

Adapun kata-kata yang lebih jelas supaya terselamat daripada perangkap syirik dalam penggunaan demokrasi tadi dalam masyarakat Islam ialah kita mesti faham bahawa dalam Islam terdapat Majlis Syura yang bertujuan melaksanakan dan menentukan undang-undang dalam mentadbirkan negara Islam.Dalam penubuhan Majlis Syura itu pemilihan ahli-ahlinya boleh dilakukan melalui pilihanraya dengan syarat kedudukan majlis ahli-ahlinya mengiltizam atau melaksanakan hukum Allah. Mereka dibolehkan berijtihad di dalam menentukan hukum-hukum Allah dengan apa yang berlaku semasa dan jika diketahui nas-nas yang terang dan jelas ia mesti melaksanakan hukum.

Jika sesuatu masalah itu kurang jelas, ia memerlukan kajian berasaskan nas-nas al-Quran dan AS-Sunnah. Al-Quran dan Al-sunnah sebenarnya menjadi perlembagaan negara bagi sebuah negara Islam yang mana ahli-ahli parlimen atau setiap ahli majlis syura tidak boleh menggubal undang-undang lain yang bercanggah dengan perlembagaan yang dibuat oleh Allah. Maka amalan atau sistem ini boleh dianggap berbentuk Islam.

Sekiranya di dalam pentafsiran undang-undang atau pengubalan undang-undang yang bercanggah dengan kehendak-kehendak Al-Quran dan Al-sunnah, maka perbuatan itu telah meletakan kepentingan yang berasingan daripada hukum Allah atau bukan kerana kepentingan syariat Allah. Ini dapat dilihat jika mengutamakan kepentingan-kepentingan lain seperti kepentingan parti,pemimpin, kaum kapitalis,atau sosialis berlindung disebalik perlembagaan yang bercanggah dengan hukum Allah.

Demikian jugalah jika manusia tidak menerima tugasnya untuk melaksanakan hukum-hukumnya di bumi ini yang mana Rasul telah menjelaskannya kepada mereka, tetapi mereka melarikan diri daripada tugas ini.

Firman Allah yang mafhumnya,
'Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat dari urusan agama itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui'.(Al-Jaatsiyah: 18).

Ahad, 29 November 2009

Wasilah dan Langkah-Langkah dakwah


Secara umumnya wasilah dan langkah-langkah dakwah tidak pernah berubah atau bertukar ganti. Malahan ia tidak pernah melampaui tiga perkara iaitu

1. Iman yang amiq (Iman yang mendalam)
2. Takwin daqiq (Pembentukan yang rapi dan kemas)
3. Amal Mutawasil ( Usaha dan Amal yang berterusan)

Dengan wasilah-wasilah inilah yang dilaksanakan secara berterusan dan beransur-ansur dalam membentuk individu yang muslim, rumahtangga yang muslim dan masyarakat yang muslim sehinggalah menjadi negara Islam yang sebenarnya. Semua ini dilakukan untuk menyediakan dasar dan asas Islamiyah yang teguh dan kuat untuk menegakkan pemerintahan Islam (daulah Islamiyah) disebuah negara umat Islam lalu dicantumkan denganya daulah-daulah Islam di seluruh dunia untuk membangunkan daulah Islamiyah alamiah iaitu merangkumi seluruh dunia Islam yang bersatu di bawah satu Khilafah Islamiyah'

Khilafah Islamiyah ini bertanggungjawab memimpin dunia seluruhnya, menjadi guru dunia dan mengarahkan perjalanannya demi kebahagiaan seluruh umat manusia dengan ayat-ayat Allah sehingga tiada lagi gangguan dan fitnah. Bahkan agama itu seluruhnya adalah hanya untuk Allah.

Firman Allah yang mafhumnya,
'Sehingga tiada lagi fitnah dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka'(Al-Baqarah: 193)

Ketiga-tiga wasilah itu hendaklah berjalan secara serentak dan bergandingan bahu dalam persediaan membentuk individu muslim, rumahtangga muslim dan masyarakat muslim sebagai usaha penyebaran dakwah Islamiyah ditengah-tengah masyarakat. Di atas jalan dakwah kita tidak boleh mengambil jalan ringkas atau mengambil sebahagian sahaja untuk mencapai tujuan kita dan dapat menyempurnakan tugas kita.

Sesungguhnya tiada iman tanpa amal dan pembentukan. Tidak wujud masyarakat muslim tanpa anggota yang muslim dan rumahtangga-rumahtangga yang Islamiyah. Merekalah yang merupakan tiang-tiang yang akan membangunkan pemerintahan Islam.

Sebarang kecuaian dan kegopohan dalam mengukuhkan dasar dan memancangkan asas-asas yang teguh dan tiang-tiang yang kuat merupakan satu tindakan merbahaya yang mungkin membawa kepada keadaan yang sebaliknya atau tersongsang.Setiap waktu yang dicurahkan dan usaha yang berterusan untuk meletakkan asas sebuah bangunan tidak boleh dianggap sia-sia dan tidak boleh dihentikan kerana tidak menampakan sebarang hasil. Tetapi hendaklah diteruskan kerana bangunan yang besar memerlukan masa yang banyak dan usaha yang gigih untuk menyiapkan asas dan konkritnya.

Jumaat, 27 November 2009

PENGORBANAN


Apabila tiba hari raya aidil adha maka ramailah umat Islam melakukan ibadah korban dengan menyembelih lembu, kerbau, kambing atau unta. Ibadah korban yang dilakukan ini adalah untuk memenuhi perintah Allah swt kepada manusia. Peristiwa korban ini adalah berikutan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun begitu sejarah pengorbanan ini dimulakan oleh anak-anak Nabi Adam iaitu Habil dan Qabil yang telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan korban. Allah hanya menerima korban terbaik sahaja dan menolak korban yang tidak berdasarkan keikhlasan kepada Allah.

Oleh itu pengorbanan yang dilakukan tidak semua diterima Allah kecuali yang benar-benar ikhlas keranaNya. Maka setiap muslim yang melakukan ibadah korban ini hendaklah melakukan dengan hati yang tulus dan suci kepada Allah swt semata-mata.

Walaupun begitu, bukan pengorbanan dilakukan hanya dengan menyembelih binatang ternakan sahaja boleh dilakukan dan dituntut dalam agama. Malahan makna pengorbanan yang sangat dituntut dan lebih besar lagi adalah pengorbanan dari segi nyawa, harta benda, masa dan sebagainya kepada umat Islam dalam memperjuangkan agama Allah di atas muka bumi ini. Umat Islam dituntut melakukan pengorbanan darah dan nyawa dalam memperjuangkan Islam. Tuntutan berjihad menentang musuh-musuh Allah merupakan kewajipan dalam kehidupan umat Islam sebagaimana yang dilakukan oleh umat islam di Palestin, Afghanistan, Iraq dan lain-lain.

Begitu juga pengorbanan harta benda dan wang ringgit untuk membantu saudara-saudara di sana. Semua umat Islam itu bersaudara. Jadi kita hendaklah membantu dan berkorban untuk saudara-saudara kita. Janganlah kita bakhil dan kedekut dengan harta dan wang serta rezeki yang Allah kuniakan kepada kita. Sebahagiannya hendaklah kita infaqkan ke jalan Allah. Moga-moga kita mencapai kejayaan dunia dan akhirat dengan pengorbanan jihad harta benda kita.

Tenaga dan masa kita juga hendaklah kita peruntukan untuk melakukan kerja-kerja Islam. Ini juga adalah satu pengorbanan yang wajib dilakukan untuk melihat kemajuan dan perkembangan dakwah. Apabila semua umat Islam masing-masing menyumbangkan tenaga dan masa mereka untuk perjuangan Islam, sudah tentulah agama Islam akan berkembang pesat dan bertambah maju. Akhirnya kalimah Allah di atas muka bumi ini dapat ditegakkan dan dunia akan menjadi bertambah makmur dan mendapat keredhaan Allah swt.

Sabtu, 21 November 2009

Gejala Sosial Tanggungjawab BersamaMasalah gejala sosial yang melanda negara hari ini semakin bertambah buruk dan serius. Keadaan ini berlaku pada setiap hari. Gejala sosial ini merupakan masalah yang wujud dalam masyarakat tidak kira samada ia berlaku di kampung atau pun dibandar. Wujudnya ia kerana keruntuhan akhlak yang berlaku di kalangan anggota masyarakat tidak kira samada remaja atau orang dewasa. Antaranya adalah seperti kes perzinaan, pembuangan bayi, meminum arak, merempit, rogol, ragut, mencuri dan sebagainya.

Antara faktor yang menyebabkan berlakunya gejala sosial ini adalah kerana pegangan agama yang kurang dan cetek pada individu Islam. Akibatnya mereka ini tidak tahu antara yang halal dan haram, pahala dan dosa, kebajikan dan maksiat. Akhirnya mereka hanya hidup semata-mata hanya untuk memuaskan hawa nafsu tanpa mengikuti batas-batas atau larangan Allah swt dalam kehidupan. Kerja buat dan tindakan yang dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan kehidupan.

Kerjasama dari semua pihak hendaklah dibuat supaya masalah gejala sosial yang berlaku pada hari ini dapat di atas. Pertamanya adalah dari ibu-bapa. Para ibu-bapa mestilah menjadi contoh dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. In bermakna semua ibu bapa mestilah mengetahui dan mendalami ilmu agama masing-masing. Dengan demikian amalan-amalan Islam seperti ibadah khusus, solat, puasa dan sebagainya dapat dilihat oleh anak-anak apabila mereka mengerjakannya. Terdapat para ibu bapa sendiri yang tidak pernah solat samada di rumah atau di mesjid secara berjamaah. Begitu juga dengan ibadah khusus yang lain, ibu bapa tidak pernah melakukannya. Oleh itu keadaan ini menjadi ikutan anak-anak mereka yang dalam hidupnya tidak pernah mengabdikan diri kepada Allah swt.

Sekiranya para ibu bapa dapat melaksanakan dan menghayati Islam sebagai satu cara hidup, nescaya masyarakat yang ada secara tidak langsung menjadi sebuah masyarakat baik dan bertanggunjawab. Ini kerana peranan masyarakat adalah penting dalam mengatasi masalah gejala sosial ini. Tegur menegur dan saling nasihat-menasihati antara jiran tetangga adalah suatu kewajipan yang perlu diamalkan dalam kehidupan. Soal 'jangan jaga menjaga tepi kain orang' sudah tidak boleh digunakan kerana Allah swt telah berfirman yang mafhumya;

'Hendaklah ada dikalangan kamu satu golongan yang menyeru berbuat baik, menyuruh berbuat yang maaruf dan mencegah melakukan yang mungkar dan merekalah oranga-orang yang beruntung. (Ali Imran :104)

Apa juga yang berlaku disekeliling kita, sebagai anggota masyarakat kita wajib melaksanakan amar maaruf dan nahi mungkar. Oleh itu masalah gejala sosial dengan mudah dapat di kawal dan di atasi. Persoalannya berapa ramai dikalangan kita yang peka dengan fenomena ini. Ada kalanya maksiat yang berlaku dirumah jiran sebelah kita pun tidak pernah kita ambil peduli. Maka inilah keadaan yang menambahkan lagi gejala sosial pada hari ini. Jika kita berani menegur dan melaporkan kepada pihak berkuasa segala maksiat yang berlaku di sekeliling kita sudah tentulah gejala sosial ini dapat dihapuskan.

Begitu juga peranan pihak berwajib yang melaksanakan undang-undang hendaklah mengambil inisiatif yang tinggi bagi membenteras gejala sosial ini. Penguatkuasaan undang-undang hendaklah diperketatkan lagi. Jangan beri ruang langsung kepada segala bentuk hiburan yang melalaikan. Hiburan yang langsung tidak menyumbangkan kepada kebaikan hendaklah sekat kerana ia merupakan sumbangan kepada perkara-perkara maksiat sahaja.

Akhirnya dengan tangunggjawab yang boleh dimainkan oleh semua yang terlibat samada ibu bapa, masyarakat dan pihak kerajaan maka negara akan dapat mengatasi gejala sosial yang berlaku pada hari ini.

Selasa, 17 November 2009

Perkara Yang membatalkan Syahadahtain


3. Bekerja atau berkhidmat dengan tujuan selain daripada Allah.

Firman Allah yang mafhumnya; ' Katakanlah; sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam.'(Al-An'aam: 162)

Berdasarkan ayat tersebut, telah ditegaskan bahawa tidak ada ibadat atau perhambaan yang disembah kecuali Allah. Tiada peribadatan yang disembahkan melainkan kepada Allah dan kerana Allah.

Pengertian ibadat tidak setakat solah,zakat,puasa dan haji bahkan segala pekerjaan yang dijalankan di atas syariat yang dimaksudkan atau dikosadkan kerana Allah adalah ibadah. Sebarang pekerjaan yang dikosadkan kerana hendak berbakti kepada selain daripada Allah yang memang dimurkai Allah adalah syirik.

Disini dijelaskan beberapa amalan yang boleh membawa syirik. Antaranya berkhidmat untuk menegakkan dan menjadikan cita-cita kebangsaan itu sebagai matlamat utama di dalam perjuangan hidup seperti berperang kerana untuk mempertahankan bangsaberkempen supaya orang menyokong cita-cita ini serta melaburkan khidmat untuknya disamping menanam semangat taksub atau fanatik kebangsaan yang mendalam.

Konsep hidup seumpama ini merupakan pandangan atau pegangan hidup yang syirik kerana Allah menyuruh kita berkhidmat dan bekerja semata-mata keranaNya serta berjihad dan berperang keranaNya. orang-orang Islam hanya dibolehkan berusaha membaiki kebaikan bangsanya di atas apa yang diperintahkan oleh Allah sahaja.

Begitu juga bekerja semata-mata untuk kemajuan negara adalah syirik.Orang-orang Islam tidak boleh meletakkan pergantungan kepada negaranya kecuali tujuan negara dan orang-orang di dalam negaranya semuanya Islam kepada Allah. Apabila kita meletakkan kenegaraan sebagai matlamat perjuangan didalam pekerjaan kita dan tidak bersedia meniatkan kerana Allah maka adalah juga syirik.

Sesuatu pekerjaan atau perkara yang dibuat di atas kepentingan meninggikan imej negara, penyatuan negara dan berjuang habis-habisan untuk menjaga kepentingan negara adalah syirik. Demikian juga satu-satu pekerjaan yang dibuat atas muslihat kemanusiaan sahaja adalah syirik.

Isnin, 16 November 2009

Perkara Yang Membatalkan SyahadahtainTerdapat dua puluh perkara yang boleh membatalkan syahadahtain atau menyebabkan menjadi kafir.

1. Bertawakal dan bergantung selain daripada Allah.

Firman Allah yang mafhumnya; 'Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman'.(Al-Maidah:23)

Tawakal bukanlah bererti meninggalkan kerja, malah Allah menyuruh kita bekerja tetapi janganlah kita meletakkan pergantungan hidup kepada pekerjaan itu. Kita perlu bekerja dan berusaha dan Allah menyuruh kta beriman bahawa hanya Allah sahaja yang memberi rezeki. Allah menyuruh kita berubat apabila sakit dengan syarat kita pastikan bahawa yang menyembuhkannya adalah Dia. Allah menyuruh kita mencari segala sebab dengan syarat meletakkan pergantungan dan tawakal kepadaNya.

Tegasnya sesiapa yang berusaha dan berikhtiar serta bekerja dengan tidak bertawakal dan bergantung kepadaNya ia telah mencacatkan salah satu syarat tadi dan sebaliknya jika sesaorang itu hanya bertawakal dan bergantung kepada Allah tanpa daya usaha ia juga telah mencacatkan satu syarat.

Bergantung dengan sebab-sebab tetapi lupa bahawa Allahlah yang mengizinkan adalah maksiat. Bergantung dengan sebab-sebab disamping mendakwa tiada hubungan dengan Allah adalah syirik, yang meruntuhkan syahadahtain. Mestilah kita percaya bahawa Allah telah menjadikan sebab-musabab di dunia ini yang mempunyai fungsi iaitu ada peranan dan tugasnya. Kita jua mestilah percaya bahawa Allah yang menjadikan sesuatu.

Sesiapa yang ingkar dengan sebab-sebab dan menganggapnya tiada gunanya maka adalah kafir dan sebaliknya sesiapa yang mengiktiqadkan ia memberi kesan maka adalah syirik.

2. Ingkar ni'kmat Tuhan samada yang terang atau yang tersembunyi, yang mudah difikir atau yang memerlukan kajian.

Segala ni'kmat itu adalah datang dari Allah kerana Dialah pemberi ni'kmat. Bahkan juga kita mesti beriman bahawa sesuatu bencana yang menimpa itu juga datang dari Allah. Bukanlah bidang kuasa manusia dalam urusan memberi dan menahan rezeki sesaorang tetapi hak Allah dengan kehendaknya juga.

Firman Allah yang mafhumnya: ' Sekiranya kamu menghitung ni'kmat Tuhan tidaklah dapat kamu menghitungnya, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari.' (Ibrahim:34)

Pandangan sebenar Terhadap Masa


Islam mempunyai pandangan yang sebenar yang meliputi tiga keadaan iaitu masa yang lalu, masa sekarang dan masa akan datang.

Masa yang lalu merupakan sejarah yang berlaku kepada manusia dan umat terdahulu. Ia adalah satu sunnah Allah ke atas mereka. sejarah ini boleh mendatangkan pengajaran buat generasi yang akan datang atau selepasnya. Firman Allah swt yang mafhumnya;

'Sesungguhnya telah berlalu sunnah-sunnah Allah sebelum dari kamu. Kerana itu berjalanlah kamu di atas muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul.....(Ali imran: 137...)

Setiap sejarah yang berlaku wajar dikaji dan selidiki agar dapat dijadikan iktibar dan pengajaran yang dirasakan perlu dan sesuai buat masa ini. Mengambil sejarah silam adalah suatu yang perlu kerana ada barang atau perkara yang sangat bernilai dan tidak boleh ditukar ganti seperti Al-Quran yang sentiasa sesuai disepanjang zaman untuk dijadikan panduan manusia.

Masa sekarang perlu diberi perhatian oleh setiap muslim. Sesaorang itu perlulah berusaha dengansedaya upaya untuk memenuhi masa sekarangnya dengan beribadah dan mengingati Allah swt. Jika masa berikutnya tidak kunjung tiba sudah pasti seseorang itu tidak merasa kecewa kerana dia telah melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah tanpa bertangguh-tangguh.

Masa yang akan datang pula hendaklah dibuat perancangan dan azam dalam meningkatkan lagi amalan-amalan soleh dalam hidup individu muslim. Mengutamakan bekalan akhirat merupakan suatu yang penting walaupun dunia ini juga perlu dipenuhi keperluannya. Oleh itu hendaklah diseimbangkan antara dunia dan hendaklah akhirat diperbanyakkan.

Ahad, 15 November 2009

Adab dalam perbezaan pendapat

Dalam Islam perbezaan pendapat adalah dibenarkan tetapi janganlah sampai membawa kepada perpecahan ummah. Apa yang berlaku sekarang ini, perbezaan pendapat tidak membawa keuntungan kepada masyarakat Islam. Malahan ia boleh mengelirukan masyarakat apabila perbezaan pendapat ini dilakukan oleh orang-orang yang dihormati dalam masyarakat Islam itu sendiri.

Tambahan pula isu yang diperselisihkan hanyalah perkara-perkara cabang seperti bacaan talkin, bacaan yasin di malam Jumaat dan sebagai. Apa yang sangat menyedihkan, pertikaian ini telah membawa kepada keluarnya kata-kata kesat dan cacian diantara satu sama lain di dalam majlis-majlis yang diadakan.

Seharusnya apabila ada perselisihan pandangan dan pendapat, hendaklah masing-masing berlapang dada dan bersikap terbuka. Kita hendaklah menerima dengan hati yang ikhlas, pandangan orang lain dan berlapang dada andainya pandangan kita tidak dipersetujui oleh orang lain. Inilah adap kita dalam perbezaan pendapat.

Isnin, 9 November 2009

10 tanggungjawab muslim dalam sehari


Setiap muslim disarankan supaya tidak lupa dan mengabaikan tanggungjawabnya kepada 10 perkara dalam kehidupan sehariannya. Firman Allah swt yang mafhumnya:

'Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim,orang-orang miskin, tetangga yang berdekatan, tetangga yang jauh, teman sejawat, pengembara dan hamba sahayamu.'(An-Nisa':36).

Hak utama yang wajib diagungkan ialah hak Allah swtsebagai pencipta,pemerintah, pemberi nikmat kepada semua makhluk. Oleh itu tidak sewajarnya setiap muslim itu mengabaikan dan lalai dari melaksanakan tanggungjawab ini. Solat adalah rukun asasi yang wajib semua orang Islam menunaikannya pada setiap hari. Firman Allah swt yang mafhumnya:

' Maka Neraka 'wil' tarhadap orang-orang yang meringan-ringankan waktu sembahyang mereka.'(Al-Ma'un; 4-5).

Al-Quran juga sangat memberi perhatian kepada kedua ibu-bapa kerana tanggungjawab mengasuh dan mendidik anak-anak amat berat. Oleh itu sebagai anak hendaklah ibu bapa dihormati dan dlayani dengan baik setiap hari. Begitu juga dengan kaum keluarga, saudara-mara samada yang dekat atau yang jauh hendaklah diambil berat dan diberi perhatian kepada mereka.

Malahan di dalam mana-mana masyarakat juga golongan fakir miskin, jiran tetangga samada lelaki atau perempuan juga perlu dihormati dan diberi perhatian. Begitu juga hak hmaba sahaya yang kini dikenali sebagai para pekerja dan sebagainya hendaklah diberi perhatian berkaitan dengan kebajikan dan amanah.

Kesemua hak-hak tersebut hendaklah dimuhasabah setiap hari oleh setiap muslim agar dihari akhirat kelak kita tidak dituntut oleh golongan-golongan tersebut.

Rabu, 4 November 2009

Marhalah dari jalan dakwah


Permulaan dakwah Islam di zaman Rasulullah saw, Islam telah menjadi asing dan dagang dan jahiliah terus berleluasa. Pendukung-pendukung dakwah ditindas, dikotak-katikan dan dikepung dari setiap penjuru untuk dihancur-leburkan. Musuh-musuh dakwah Islam dipimpin oleh golongan musyrikin di Semenanjung Tanah Arab, penyembah api di Parsi dan kerajaan Romawi bersama Yahudi.

Musuh-musuh dakwah Islam hari ini di pimpin oleh golongan kristian dan zionis yang sekular. Jahiliah moden ini juga disertai oleh boneka-boneka dikalangan muslimin yang telah diracuni hati dan fikiran mereka. Malah mereka ini lebih kejam dan lebih sesat dari jahiliah di zaman permulaan dakwah Islam di zaman Rasulullah saw.

Ini semua memberi peringatan bahawa muslimin di zaman Nabi Muhammad saw sentiasa bertahan dan bersabar sehingga Allah swt memberi pertolongan kepada mereka dengan menghina para pendukung syirik,kufur dan jahiliah serta mengalahkan mereka. Lalu berkibarlah dan berkuasalah kalam Allah dan turun dan lemahlah kalimah kufur.

Sabtu, 31 Oktober 2009

Tabiat Jalan dakwah


Jalan dakwah merupakan jalan yang susah dan panjang. Wujud pertentangan yang di antara yang hak dan batil di atas jalan ini. Oleh itu ia memerlukan kesabaran dan ketekunan dalam memikul bebanan yang berat. Malah ia memerlukan kemurahan hati, pemberian dan pengorbanan tanpa mengharapkan balasan hasil yang segera tanpa putus asa dan putus harapan.

Fiman Allah swt yang mafhumnya;
' Alif Lam Min. Adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman pada hal mereka tidak diuji. Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Lantaran itu Allah mesti mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang berdusta.'(Al-Angkabut:1-3).

Sesungguhnya apa yang ditemui oleh para duat di jalan Allah adalah berupa gangguan dan penyiksaan dari golongan thaghut dan musuh-musuh Allah yang mahu menghapuskan mereka, memusnahkan dakwah mereka atau menghalang mereka itu dari jalannya. Mereka ini takut kuasa mereka tergugat dan akan musnah apabila yang hak bangun dan tegak untuk menghapuskan kebatilan.

Firman Allah swt yang mafhumnya,
'Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka drngan serta merta yang batil itu lenyap'(Al-Anbiyaa:18).

Bagi menghalakan terkaman dan cengkaman mereka ke atas jalan dakwah danpara pendukung dakwah, mereka terlebih dahulu akan mereka-reka berbagai tuduhan yang paling keji dan dusta.Tuduhan-tuduhan yang jahat dan dusta itu mereka lemparkan kepada para pendukung dakwah. Merka menggambarkan kepada manusia bahawa para pendukung dakwah ini adalah musuh bangsa dan musuh orang ramai supaya orang ramai akan bangun menentang mereka seperti apa yang dilakukan oleh Firaun dan pembesar-pembesarnya terhadap Nabi Musa.

Firman Allah swt yang mafhumnya;
'Dan berkatalah Firaun (kepada pembesar-pembesarnya): Biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah dia memohon kepada Tuhannya, kerana sesungguhnya aku khawatir dia akan menukarkan agamamu atau menimbulkan kerosakan di muka bumi ini(Al-Mukmin:26).

Jumaat, 30 Oktober 2009

Kufur Ni'mat , Negara Tenat


Dizaman yang serba maju dan canggih ini, tidak hanya orang yang miskin dan tidak berharta sahaja yang berhutang. Malahan mereka yang kaya dan berharta juga menanggung bebanan hutang. Keadaan ini berlaku kerana terlalu mengikut kehendak hawa nafsu yang berlebih-lebihan. Dalam kata lain, mereka ini telah berbelanja melebihi kemampuan atau berbelanja berlebih-lebihan dengan membeli barang-barang yang tidak perlu. Mereka juga berbelanja bagi barang-barang yang tidak sesuai dengan kehidupan dan kemampuan mereka.

Mereka ini sanggup berhutang bagi membeli rumah, kereta, peralatan hiasan dan perabot yang mewah. Rumah yang telah sempurna diubahsuai lagi menjadi lebih besar dan luas. Kenderaan yang baik ditukar dengan kereta yang lebih besar atau lebih mewah. Perabot rumah yang sedia ada digantikan dengan yang mahal dan lebih cantik lagi. Semuanya ini menambahkan lagi perbelanjaan dan hanya semata-mata untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu sahaja. Dalam keadaan kewangan atau pendapatan yang tidak mencukupi terpaksalah pembelian tersebut dibuat secara berhutang.

Akhirnya hutang menjadi beban yang sudah tidak lagi dapat ditanggung lagi. Maka bebanan hutang yang tidak dibayar sudah menjadi hutang lapuk. Hutang ini seterusnya ditanggung oleh negara seperti hutang cukai tanah, hutang peribadi, hutang pinjaman perniagaan dan sebagainya. Jumlah hutang ini sangat besar dan sekiranya ia dibayar maka ia dapat menjana ekonomi negara dengan lebih besar lagi.Oleh itu waspadalah dengan perbelanjaan yang dibuat agar tidak dibebani oleh hutang.

Khamis, 29 Oktober 2009

Jalan Dakwah


Jalan dakwah adalah jalan yang satu. Di atas jalan inilah Rasulullah saw dan para sahabat baginda berjalan dengan taufiq dari Allah swt. Mereka berjalan dengan berbekalkan iman,amal,kasih sayang dan persaudaraan. Rasulullah menyeru mereka kepada iman, amal dan kemudiannya menyatukan hati-hati mereka di atas dasar cunta dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman dan kekuatan aqidah dengan kekuatan persatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah contoh tauladan. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya mesti menang walaupun ditentang oleh semua penghuni muka bumi ini.

Seruan dakwah Rasulullah saw tersemat kukuh di hati mukminin sehingga mereka berusaha untuk menanamkan keimanan di hati umat Islam supaya mengamalkannya di segala kegiatan hidup mereka. Allah akan menolong mereka, membantu mereka dan menunjukki ke jalan yang benar dan lurus.

Tujuan berdakwah adalah untuk menuju kepada Allah swt. Kita beriman kepadaNya. Kita melihat segala sesuatu untuk Dia didalam hidup kita. Kita beribadah kepadaNya dengan segenap kesungguhan. Kita mencari redhaNya di segala usaha kita dari sekecil-kecil perkara hinggalah kepada sebesar-besar perkara di dalam segala kehidupan kita dengan penuh ikhlas, tulus yang sempurna dan yakin yang sebenar-benarnya bahawa disitulah terletaknya bahagia yang sejati, hidayah yang hakiki dan kejayaan yang hakiki.

Tugas dan kepentingan dakwah adalah sangat besar dan agung iaitu memimpin dunia, mengajar kemanusiaan seluruhnya kepada sistem Islam, cara hidup Islam, ajaran yang baik dimana manusia tidak mungkin bahagia tanpanya. Tugas ini adalah tugas yang bukan tugas juziah, suku-sukuan atau sebahagian-sebahagian atau hanya untuk mencapai tujuan yang terbatas dalan jurusan tertentu sahaja seperti politik,ekonomi atau sosial. Bahkan bukan hanya untuk daerah atau tempat tertentu atau terbatas kepada satu bangsa atau tanahair tertentu sahaja. Ia adalah satu tugas yang agung meliputi segenap jurusan hidup kepada seluruh manusia dan kemanusiaan sejagat atau seluruh makhluk Allah swt demi kebaikan dan kebahagian yang paling sempurna.

Firman Allah swt yang mafhumnya;
' Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu' (Az-Zariat: 50)

Balasan kepada mereka yang menjalankan kerja-kerja dakwah sangatlah besar. Sudah tentulah apa yang ada di dunia ini sangatlah kecil melainkan balasan Syurga yang seluas langit dan bumi dan disediakan di dalamnya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam fikiran. Di sana mereka akan bersama-sama dengan nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin sebagai sebaik-baik sahabat. Bahkan mereka terselamat dari azab neraka dan kemuncaknya ialah mendapat keredhaan Allah swt.

Firman Allah swt yang mafhumya;
' Dan keredhaan Allah swt adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar'. (At-Taubah: 72)

Khamis, 22 Oktober 2009

Berhati-hati dari mensia-siakan masa

Banyak masa yang hilang dari kita dengan sia-sia dan berlalu pergi menelan umurnya. Tanpa disedari ia merupakan wabak yang melandai manusia itu sendiri. Gejala ini disebabkan oleh beberapa faktor iaitu lalai, tangguh menangguh, gejala kecuaian.

Lalai

Kelalaian merupakan wabak yang telah meresapi dan meracuni buah fikiran dan jiwa raga manusia hingga apa yang berlaku di waktu siang dan malam sudah tidak menjadi perhatian. Orang yang lalai telah luput darinya segala ingatan. Al-Quran telah memberi amaran dengan sekeras-kerasnya kepada mereka yang lalai dan leka. Malahan Al-Quran meletakkan darjat orang orang yang lalai ini lebih sesat dari binatang. Firman Allah swt yang mafhumnya:

'Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakkan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. mereka itu sebagai binatang-binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai'.(Surah Al-A'raf: 179)

Kelalaian merupakan suatu bala' yang menimpa ke atas umat kita amnya. Berbagai-bagai tragedi yang berlaku seperti gempa bumi, tsunami dan sebagainya tetapi mereka tidak berubah seolah-olah tidak mendapat pengajaran dan perubahan. Jiwa raga mereka beku dan kaku tidak ubah seperti penonton-penonton yang menyaksikan babak-babak drama. Syadina Abu Bakar pernah berdoa,

' Ya Allah, Jangan biarkan kami di dalam kesesatan. dan Janganlah ambil kami di waktu lalai. Dan janganlah jadikan kami dari golongan yang lalai.

Sahlun bin Abdullah pernah berpesan: 'Awas dari bersahabat dengan tiga jenis manusia;

a. Ulama yang munafik
b. Golongan tasawwuf yang jahil
c. Pemimpin kejam yang lalai.

Selasa, 20 Oktober 2009

Muslimat Pembangun Ummah


Muslimat memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ummah. Allah swt tidak membezakan antara peranan kaum muslimin dan muslimat. Masing-masing mempunyai peranan tersendiri walaupun terdapat perbezaan antara keduanya dari segi hak dan tugas mereka dibidang ibadat atau kemasyarakatan. Perbezaan ini berlaku kerana tabiat semulajadi yang hikmahnya hanya diketahui olah Allah swt. Umpamanya muslimat tidak diwajibkan menunaikan fardhu Jumaat. Begitu juga muslimat hanya mendapat separuh daripada bahagian muslimin dalam pembahagian harta pesaka.

Namun begitu peranan muslimat bolehlah dibahagikan kepada tiga golongan iaitu muslimat sebagai isteri,muslimat sebagai ibu dan muslimat sebagai anggota masyarakat. Peranan muslimat sebagai seorang isteri adalah untuk memberi ketenangan kepada suaminya. Sebagaimana Allah swt telah berfirman yang mafhumnya,

'Dan di antara tanda keagungan Allah itu bahawa ia menjadikan bagi kamu daripada diri kamu sendiri isteri-isteri supaya kamu dapat menenangkan jiwa kamu disampingnya. Dan Allah menjadikan di kalangan kamu itu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu (tanda yang jelas) bagi orang yang berfikir.(Surah Ar-Rum:21)

Walaupun demikian tidak semua isteri boleh memenuhi peranan ini kerana terdapat juga isteri yang tidak selari aqidah dan pemikirannya dengan para suami sehingga menyebabkan berlakunya masalah. Ini jelas dilihat dalam firman Allah swt yang mafhumnya,

'Allah swt telah mengadakan suatu contoh bagi orang kafir, (iaitu) isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut dimana isteri-isteri itu berada dibawah naungan dua orang dari hamba-hamba kami yang soleh, lalu isteri-isteri itu mengkhianati suaminya masing-masing. maka tidak terdaya oelh suami mereka untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah walaupun sedikit, dan isteri-isteri itu diperintah supaya memasuki neraka bersama-sama mereka yang memasukinya.(surah At-Tahrim:10)

Tindakan isteri-isteri nabi Nuh dan nabi Lut itu berlawanan dengan ajaran Allah swt apabila mereka menambahkan kesulitan terutama kepada suami masing-masing yang sedang menjalankan tugas dakwah Islamiyyah. Kedudukan mereka sebagai isteri Nabi-Nabi tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Berbeza dengan kedudukan isteri Firaun (Asiah binti Muzahim)yang menjadi contoh teladan apabila beriman dengan Allah swt walaupun hidup dibawah naungan seorang suami dan kerajaan yang kafir. Ini dapat dilihat dalam firman Allah swt yang mafhumnya,

'Dan Allah swt membuat contoh yang baik bagi mereka yang beriman(iaitu) isteri Firaun ketika dia berkata: Ya Allah! binalah bagiku sebuah rumah disampingmu di dalam syurga. Selamatkanlah aku dari Firaun dam amalan jahatnya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim itu.'(surah At-tahrim:11)

Bertapa pentingnya isteri yang solehah, Nabi Muhammad telah bersabda di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari yang maksudnya

' Tidak sesuatu yang lebih bermanafaat bagi seorang mukmin selepas dari bertaqwa kepada Allah swt selain dari isteri yang soleh, apabila dia memerintah sesuatu, ditaatinya, apabila dipandang kepadanya dia digembirakan olehnya dan apabila dia membuat giliran, diterimanya dengan senang hati dan apabila dia ketiadaan di rumah, menjaga dia akan dirinya dan harta benda suaminya.'

Suri teladan yang baik boleh didapati daripada Ummul Mukminin Khadijah bt Khuwailid, Ummu salamah dan lain-lainnya. Khadijah bt Khuwailid bukan sahaja hartawan tetapi tidak pernah bersikap angkuh dan sombong terhadap suaminya. Malahan segala hartanya disumbangkan untuk perjuangan Islam selain dari semangat yang tidak pernah luntur ditiupkan kepada Rasulullah.

Kisah yang berlaku kepada Rasulullah yang pulang ke rumah dalam keadaan terketar-ketar lalu disuruh isterinya Khadijah menyelimutkannya. Apabila baginda merasai sedikit ketenangan lalu diceritakan peristiwa yang berlaku di gua Hira' lalu dengan lemah lembut khadijah menjawab, "Bertenanglah wahai anak bapa saudaraku. Demi orang yang berkuasa terhadap Khadijah, saya harap semoga kamu menjadi nabi kepada umat ini". Kata-kata Khadijah ini menghilangkan rasa gelisah Rasulullah saw.

Begitu juga kisah baginda semasa berlakunya Perjanjian Hudaibiyyah di mana Rasulullah menyuruh para sahabat bercukur dan menyembelih dam tetapi tidak dilakukan oleh mereka. Lalu Rasulullah masuk ke khemah dan mengadu kepada Ummu salamah. Ummu Salamah pun memberi padangan agar baginda sendiri dahulu bercukur dan menyembelih dam. Nescaya perbuatan baginda akan diikuti oleh para sahabat dan ternyata isteri baginda itu dapat menolong menyelesaikan masalah baginda.

Isnin, 19 Oktober 2009

AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR


Allah swt berfirman yang mafhumnya,

'Hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari melakukan yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.'(Surah Ali Imran: 104)

Dalam masyarakat diwajibkan sekumpulan orang yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar kerana ia adalah sebesar-besar syariat atau syiar Islam. Tugas ini merupakan tugas utama umat Islam dan ia adalah asas yang penting di dalam Islam yang mesti dipelihara. Dengan menjaga asas ini maka akan luruslah segala perkara dan baiklah segala hajat iaitu segala yang hak dan benar akan berdiri dengan teguh. Sebaliknya jika ia diabaikan maka bererti merintangi segala hak dan melanggar segala batasan dan lahirlah yang batil dan salah.

Melakukan tugas ini merupakan satu tugas yang wajib dan perintah yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Allah swt tidak akan menerima alasan yang tidak benar atau uzur yang tidak logik yang diberikan oleh sesetengah orang dalam mengelakkan diri untuk melakukan tugas ini.

Didalam sebuah hadith, Rasulullah saw telah bersabda,

' Barangsiapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu pula maka dengan hatinya dan demikian itu adalah selemah-lemah iman,'

KEADILAN DALAM AL-QURAN

Dalam bahasa arab, 'adl bererti gabungan nilai moral dan sosial yang melambangkan keadilan, keseimbangan, kesederhanaan dan kelurusan. Nabi Muhammad saw telah dianugerahi dengan nilai keadilan dalam dirinya. Oleh itu apabila baginda melihat kezaliman dan penginayaan yang meluas dalam masyarakatnya, baginda berusaha mengukuhkan susunan dan keharmonian dengan menekankan nilai agama supaya tahap keadilan yang berbeza dapat diiktiraf.

Baginda menjadi pengislah sosial dan keputusannya menjadi contoh penyelesaian masalah yang timbul dalam generasi selepasnya. Malahan baginda menyelesaikan masalah seharian berdasarkan kebenaran, keseimbangan dan keadilan.Diskriminasi dan perasaan tidak berperikemanusiaan tidak pernah wujud dalam diri baginda. Tindakan baginda memperbaiki status wanita, pembebasan hamba dan larangan membunuh anak-anak merupakan contoh perjuangan keadilan yang baginda lakukan.

Didalam Al-Quran terdapat amaran kepada orang Islam supaya menjauhi perbuatan zalim dan penindasan. Orang Islam juga dinasihatkan agar menunaikan keadilan dalam memenuhi tanggungjawab agama. Terdapat lebih dua ratus ayat di dalam al-Quran yang menyentuh tentang ketidakadilan. Disamping itu terdapat lebih seratus ayat al-Quran yang menyebut tentang keadilan.

Firman Allah swt yang mafhumnya,

'Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan dan melarang melakukan perbuatan keji dan mungkar dan kezaliman.'(Surah al-Nahl:90)

'Sesungguhnya Allah swt menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil' (Surah An-Nisa:58)

Al-quran menekankan prinsip ketulusan,kesaksamaan dan kesederhanaan kerana ia merupakan nilai hakiki.

Sabtu, 17 Oktober 2009

TAQWA


Firman Allah swt di dalam al-Quran:

' Wahai Orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepadaNya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam'.(Surah Al-Baqarah: 102)

Allah swt telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa kerana Allah telah menghimpunkan didalam sifat taqwa itu segala kebaikan dunia dan akhirat. Kita diperintah supaya bertaqwa kepada allah agar mendapat kejayaan, kebahagiaan dan kemenangan melalui rahmat Allah Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambaNya.

Taqwa bermaksud melaksanakan perintah Allah swt dan meninggalkan laranganNya secara zahir dan batin dengan merasakan kebesaran hakiki hanyalah milik Allah swt dan kehebatan,ketakutan dan rasa cemas hanya terhadap Allah swt.

Tiada suatu kebaikan di dunia ataupun di akhirat, kebaikan zahir atau batin melainkan taqwa yang menjadi penyebab yang menghantarkita kepadaNya dan tiada suatu kejahatan pun di dunia ataupun di akhirat, kejahatan zahir atau batin melainkan taqwa yang bakal menjadi dinding yang kukuh dan benteng yang teguh untuk menyelamatkan kita atau melepaskan kita dari bencanaNya.

'Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa' (Surah Al-Baqarah: 194).

'Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertaqwa.'(Surah Mariam:71-72)

Allah swt telah menyatakan bahawa dengan bertaqwa, banyak kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan yang akan diperolehi. Di antaranya ialah

  1. Allah swt beserta dengan orang-orang yang bertaqwa.
  2. Mampu menyelesaikan kekeliruan atau kemusykilan
  3. Menjadi penebus kesalahan dan penyuci dosa
  4. Menyelamatkan dari api neraka
  5. Terpelihara dari tekanan hidup dan mendapat rezeki yang melimpah ruah
  6. Dijanjikan syurga
  7. Mendapat kemuliaan dunia dan diakhirat.

Jumaat, 16 Oktober 2009

Kewajipan muslim terhadap masa


Masa amat penting di dalam sepanjang hidup manusia. Maka seiap muslim berkewajipan menjaga masa-masanya dengan penuh teliti supaya masa-masanya itu dapat digunakan untuk mempertingkatkan lagi prestasi keimanan, amalan dan perlaksanaannya.

Diantara kewajipan seorang muslim terhadap masa ialah
  1. Menjaga masa merupakan tugas utama manusia. Setiap detik perjalanan masanya wajib diawasi agar ia dapat dimanafaatkan untuk agama dan dunianya, untuk kebaikkan dan kebahagiaan ummah disudut pembangunan rohani dan kebendaan. Setiap masa hendaklah dipenuhi dengan pengisian amal dan kerjabuat yang berguna.
  2. Berlumba-lumba ke jalan kebaikan dalam menilai dan menghargai masa oleh setiap yang beriman. Setiap masa dan waktu hendaklah diisi dengan pekerjaan yang mendatangkan kebaikan. Al-Quran telah mengalakkan manusia supaya berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. 'Bagi semua kaum ke arah manapun mereka menghalakan muka, Dialah juga Tuhannya. Maka berlumba-lumbalah kamu semua mengerjakan kebaikkan. Di mana sahaja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua'. (Surah Al-Baqarah: ayat 148).
  3. Menjadikan peredaran masa sebagai suatu pengajaran bagi setiap yang beriman. Setiap detik peredaran masa dari siang bertukar menjadi malam dan hasil prosesnya dari masa ke semasa akhirnya yang baru akan menjadi lama, umur yang panjang akan menjadi pendek, kanak-kanak menjadi dewasa dan yang tua akan berkubur. Allah telah berfirman yang mafhumnya ' Allah menjadikan malam dan siang. Sesungguhnya hasil dari pertukaran itu untuk menjadi pengajaran bagi orang yang mengerti'.(Surah An-Nur: Ayat 44).

BALA' DAN MUSIBAH

Gempa bumi yang telah berlaku di Padang, Indonesia baru-baru ini merupakan satu ujian dari Allah swt kepada manusia. Kejadian tersebut boleh dikatakan sebagai satu bala' atau musibah yang menimpa agar manusia kembali semula mengingati kepada penciptaNya Allah Yang Maha Esa. Sesungguhnya dalam memperkatakan bala' atau musibah ini, boleh dibahagikan kepada tiga.

Yang pertama, bala' yang diterima oleh utusan Allah seperti yang diterima oleh nabi Allah Ayub. Penyakit yang menimpa nabi Ayub sangatlah dasyat sehinggakan meliputi seluruh tubuhnya kecuali lidah dan hatinya. Musibah ini merupakan ujian Allah kepada nabi Ayub bukan disebabkan maksiat yang dilakukan tetapi hanya untuk melihat sejauhmana kesabaran beliau. Akhirnya Allah menyembuhkannya berkat kesabaran yang tinggi pada Nabi Ayub.

Kedua, bala yang diturunkan secara umum kepada semua manusia tanpa mengira mereka terdiri daripada golongan manusia yang baik dan taat kepada Allah atau tidak. Musibah ini akan menimpa semua orang sebagai satu ujian dan peringatan kepada manusia. Oleh itu hendaklah ada dikalangan manusia ini yang berdakwah iaitu menyeru kepada kebaikan dan melarang melakukan maksiat.

Ketiganya ialah bala yang ditimpa kepada manusia yang melakukan maksiat kepada Allah secara berleluasa dan terang-terangan. Keadaan manusia masa ini hidup penuh dengan kemaksiatan lalu Allah akan menurunkan bala' dengan segera sebagai balasan yang dasyat lagi keras di atas perbuatan manusia tersebut.

Oleh itu sebagai hamba Allah, kita perlu bersyukur di atas ni'mat yang dikurniakan Allah kepada kita. Jangan sesekali kita melakukan maksiat kepada Allah dan hendaklah kita menjadi orang yang sanggup menegur perbuatan maksiat yang berlaku disekeliling kita agar Allah tidak menurunkan bala' atau musibahnya ke atas kita. Sesungguhnya azab Allah itu amat keras lagi pedih.

MASA: AL-QURAN DAN SUNNAH


Al-Quran dan sunnah sangat memberi perhatian mengenai masa. Ia merupakan suatu ni'mat yang dianugerahkan oleh Allah, swt kepada manusia. Penjelasan ini dinyatakan di dalam Al-Quran dalam mafhumnya ,

'Dan Dia telah menundukkan bagimu Matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia mengurniakan setiap permintaan kamu itu, Dan jika kamu hendak memperhitungkan segala ni'mat Allah, nescaya kamu tidak mampu untuk menghitungnya.' (Surah Ibrahim:Ayat33-43)

Demi pentingnya masa, Allah swt telah bersumpah dipermulaan ayat al-Quran dan diantaranya di dalam surah Al-'Asr (ayat 1-2)seperti berikut:
'Demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian'.

Di kalangan para ulama' telah menafsirkan, apabila Allah bersumpah dengan nama-nama makhluk ciptaannya seperti nama hari dan sebagainya adalah bertujuan untuk menerangkan kepada manusia betapa bernilainya masa dan kesan peredaran masa kepada manusia. Semua manusia akan disoal-jawab tentang masa yang digunakan oleh mereka di hadapan Allah swt di hari qiamat kelak.

Didalam hadis, telah diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal yang maksudnya,
'Setiap hamba di hari qiamat tidak akan dapat mengorak langkah menuju kemana-mana selagi dia belum selesai disoalsiasat tentang empat perkara iaitu tentang umur dimanakah dihabiskan sewaktu di dunia dahulu?, dimasa remajanya, bagaimanakah dia menghadapi ujian diwaktu itu?, tentang hartanya, dimana dia diperolehi dan bagaimana dia membelanjakanya?, tentang ilmunya, apakah dia telah beramal dengan ilmunya itu?'

Oleh itu sewajarnya kita hendaklah berhati-hati dalam menggunakan masa dan waktu yang telah dikuniakan Allah agar segala kerjabuat dan amalan kita hendaklah berada dalam keadaan mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangaNya.

MUQADDIMAH

Assalamualaikum.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat saya menyiapkan laman blog saya ini dengan bantuan anak saya. Terima kasih kepada semua diatas sokongan dan bantuan yang telah diberikan oleh isteri dan anak-anak saya dalam menyiapkan blog ini. Semoga apa yang akan ditulis di dalam blog ini akan dapat memberi manafaat kepada semua yang membacanya.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails