Selamat Datang

Selasa, 8 Disember 2009

Perkara Yang membatalkan Syahadahtain


4. Menumpukan segala ketaatan kepada selain daripada Allah dengan cara yang tidak disukainya.

Makna ' Laailahaillallah' ialah tidak ada yang dipatuhi selain kepada Allah. Taat yang disukai atau diiginkan oleh Allah supaya kita lakukan ialah taat kepada Rasulnya kerana apabila kita taat kepada Rasul bererti kita mentaati Allah.

Allah berfirman yang mafhumnya,

'Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudaian.'(An-Nisa: 59)

Taat kepada pemimpin atau kerajaan adalah selagi mereka itu menjalankan Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Apabila mereka terpesung maka tidak lagi boleh diikuti kerana mengikut perintah pemimpin yang terpesung dari al-kitab dan assunnah adalah maksiat (durhaka) kepada Allah. Taat kepada pemerintah itu disyaratkan ia hendaklah dari golongan orang-orang yang beriman dan orang yang kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul ketika berselisih pendapat.

Dalam hadis ada menerangkan ' Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Pencipta makhluk(Tuhan)' dan dalam hadis lain disebut ' Sesungguhnya taat itu ialah dalam perkara maaruf (yang tidak bercanggah dengan syarak)'.

Di dalam menumpukan ketaatan hendaklah semata-mata kepada Allah sahaja dan tidak kerana kepentingan diri, dorongan syaitan, sifat-sifat kesesatan,kekafiran,fasik, melampau, kelalaian, keturunan dan kempen-kempen ke jalan thaghut.

Firman Allah yang mafhumnya,

'Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya' (Al-Jaatsuah:23)

'Dan jika kamu menuruti kebanyakkan orang-orang yang dimuka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.'(Al-An'aam:116)

'Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi ini dan tidak mengadakan kebaikan'(As-Syura:151-152)

Sesiapa yang mencurahkan taat setia kepada golongan-go;ongan seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran itu sebagai Tuhan yang dipujanya atau diagung-agungkannya maka kafirlah ia.

Firman Allah yang mafhumnya,

' Sesungguhnya orang yang kembali kebelakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah (orang-orang yahudi): kami akan mematuhi dalam beberapa urusan, sedangkan Allah mengetahui rahsia mereka.'(Muhammad:25-26)

Tanda taatkan Allah ialah taatkan Rasulnya kerana kita tidak mengenal Allah melainkan dengan jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah. Maksud taat kepada Rasul ialah menghidupkan sunnahnya. Sesiapa yang menetang sunnahnya maka ia kafir. Sekiranya ia akui benar Sunnah Rasul tetapi ia melanggar perintahnya adalah fasik.

Khamis, 3 Disember 2009

PENYUSUNAN PERJUANGAN


Sistem khilafah Islamiyah yang jatuh pada 1924 telah mengwujudkan satu usaha untuk mengembalikan semula kegemilangan empayar Islam. Usaha-usaha ini perlu dilakukan dengan tersusun dan teratur secara rapi oleh ahli-ahli gerakan Islam. Oleh itu berlakulah penyusunan gerakkerja dengan mewujudkan jemaah Islam dari serata dunia oleh alim ulama. Usaha yang dilakukan dengan menyusun semula kekuatan oleh umat Islam supaya ia menjadi benteng yang dapat mempertahankan kesucian Islam daripada dirobek oleh musuh-musuh.

Maka bagi gerakan Islam, kerja-kerja yang dilakukan hendaklah dibuat dengan bersungguh-sungguh dan diolah dalam semua bentuk persiapan. Allah telah memerintahkan kita untuk mempersiapkan segala kekuatan yang ada dalam menghadapi musuh-musuh Islam.

Firman Allah yang mafhumnya,
'Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya apa saja yang kmu nafkahkan pada jalan Allah nescaya akan dibalasinya dengan cukup kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya'.(Al-Anfal:8)

Justeru itu, usaha membina kekuatan dan menampakkan kehebatan islam hendaklah dilakukan secara sistematik, terancang dan berterusan. Semua usaha ini hendaklah dilakukan di semua peringkat samada peringkat kepimpinan atau diperingkat akar umbi. Gabungan usaha tersebut yang berstu tenaga akan meninggikan lagi syiar Islam.

Perkara ini pernah disebut oleh seorang tokoh Islam yang ternama iaitu Syeikh Hasan Hudaibi dngan katanya" Tegakkanlah Islam dalam diri kamu nescaya Islam akan tegak di bumi kamu".

Rabu, 2 Disember 2009

Perkara Yang membatalkan Syahadahtain


4. Mengubal undang-undang mengikut kemahuan manusia dan bukannya mengikut ketentuan Allah yang mana perbuatan itu melawan Allah kerana Allah jualah yang mempunyai hak menentukan undang-undang bagi kehidupan manusia-halal haram, perundangan, kehakiman, amar nahi.

Firman Allah swt yang mafhumnya,
' Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah (mematuhi ajaran-ajaran mereka).'(At-taubah: 31).

Termasuklah dalam maksud ini ialah sistem demokrasi kerana dasar undang-undang oleh wakil-wakil rakyat dalam parlimen yang sifatnya sebagai perwakilan daripada rakyat dalam satu-satu negara dan atas dasar kemahuan dan fikiran mereka semata-mata. Manakala keputusan penggubalan undang-undang itu terletak ditangan majoriti ahli parlimen itu. ini bermakna hak membuat undang-undang itu datangnya dari manusia. Itulah sebabnya di katakan syirik.

Adapun kata-kata yang lebih jelas supaya terselamat daripada perangkap syirik dalam penggunaan demokrasi tadi dalam masyarakat Islam ialah kita mesti faham bahawa dalam Islam terdapat Majlis Syura yang bertujuan melaksanakan dan menentukan undang-undang dalam mentadbirkan negara Islam.Dalam penubuhan Majlis Syura itu pemilihan ahli-ahlinya boleh dilakukan melalui pilihanraya dengan syarat kedudukan majlis ahli-ahlinya mengiltizam atau melaksanakan hukum Allah. Mereka dibolehkan berijtihad di dalam menentukan hukum-hukum Allah dengan apa yang berlaku semasa dan jika diketahui nas-nas yang terang dan jelas ia mesti melaksanakan hukum.

Jika sesuatu masalah itu kurang jelas, ia memerlukan kajian berasaskan nas-nas al-Quran dan AS-Sunnah. Al-Quran dan Al-sunnah sebenarnya menjadi perlembagaan negara bagi sebuah negara Islam yang mana ahli-ahli parlimen atau setiap ahli majlis syura tidak boleh menggubal undang-undang lain yang bercanggah dengan perlembagaan yang dibuat oleh Allah. Maka amalan atau sistem ini boleh dianggap berbentuk Islam.

Sekiranya di dalam pentafsiran undang-undang atau pengubalan undang-undang yang bercanggah dengan kehendak-kehendak Al-Quran dan Al-sunnah, maka perbuatan itu telah meletakan kepentingan yang berasingan daripada hukum Allah atau bukan kerana kepentingan syariat Allah. Ini dapat dilihat jika mengutamakan kepentingan-kepentingan lain seperti kepentingan parti,pemimpin, kaum kapitalis,atau sosialis berlindung disebalik perlembagaan yang bercanggah dengan hukum Allah.

Demikian jugalah jika manusia tidak menerima tugasnya untuk melaksanakan hukum-hukumnya di bumi ini yang mana Rasul telah menjelaskannya kepada mereka, tetapi mereka melarikan diri daripada tugas ini.

Firman Allah yang mafhumnya,
'Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat dari urusan agama itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui'.(Al-Jaatsiyah: 18).

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails