Selamat Datang

Khamis, 18 Mac 2010

PERKARA YANG MEMBATALKAN SYAHADATAIN


7. Benci atau menentang satu-satu perkara yang berhubung dengan Islam atau membenci agama Islam seluruhnya.

Firman Allah yang bermaksud,

' Dan oroang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka membenci kepada apa yang diturunkan Allah (Al-Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka. (Muhammad: 8-9)

Dalam hadis, Sabda Rasulullah yang bermaksud,

'Tidak beriman sesaorang daripada kamu sehingga ia telah meletakkan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa dengannya.'

Termasuk juga yang meruntuhkan syahadatain ialah membenci atau tidak setuju dengan salah satu daripada hukum Islam seperti undang-undang atau hukum ibadat, iktisad,muamalat, siasah atau politik, undang-undang di masa damai atau undang-undang di masa perang, akhlak, peraturan dalam masyarakat, dalam bidang ilmu dan sebagainya.

Apa saja corak kebencian atau pertentangan terhadap apa-apa yang terkandung dalam ayat Al-Quran atau Hadis atau menentang konsep atau pengertian penyeluruhan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah samada kata-kata, perbuatan, pengakuan atau sifat-sifatnya, maka ia terkeluar daripada islam dan hancur musnah syahadatainnya.

8. Mencintai kehidupan dunia mengatasi kecintaan kepada akhirat dan menjadikan dunia ini sebagai matlamat utama yang unggul dalam hidupnya.

Firman Allah yang bermaksud,

'Dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir kerana siksaan yang sangat pedih, (iaitu) orang yang lebih menyukai kehidupan dunia dari kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh,'

' Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.'(Hud: 15-16).

Firman Allah yang bermaksud,

'Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebahagian keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.'(AsySyuura:20)

'Katakanlah; Jika bapa-bapa,anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu kuatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasiq.'(At-Taubah:24)Tiada ulasan:

Catat Ulasan

PIHAK KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAP DENGAN KOMEN YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG MALAYSIA

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails